กะลามะพร้าว > ID1000

รหัสสินค้า : AC_CS1000

ราคา

2,500.00 ฿


3,200.00 ฿

 (-22%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,500.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สารกรอง คาร์บอน - กะลามะพร้าว ไอโอดีน >1000, mesh 8*16 (1-2.4mm)


คุณสมบัติ ทำการดูดจับสารเคมี กลิ่น สี คลอรีน ที่ตกค้างกับน้ำประปา รวมทั้งสารพิษต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ผงซักฟอก สารไฮโดรคาร์บอน (สารก่อมะเร็ง) ซึ่งในกระบวนการผลิต สารกรองคาร์บอนคือการเอากะลามะพร้าวไปผ่านกระบวนการผลิตภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อนให้ได้เม็ดคาร์บอนที่มีรูพรุน ทำการกรองน้ำเพื่อขจัดสารพิษต่างๆ 


สารกรองที่ทำจากกะลามะพร้าวจะมีรูพรุนมากกว่าที่ทำจากถ่านหิน ซึ่งทำให้มีพื้นที่ในการดักจับสารพิษต่างและกลิ่นได้ดีมากกว่า ค่าไอโอดีนที่สูงๆ >1,000 การดูดซับและการกรองจะยิ่งดีมากขึ้นวิธีล้างสารกรอง ล้างย้อนกลับ (Back Wash) เป็นเวลาอย่างน้อย 5 – 10 นาที ทุกๆ 2 – 3 วัน


ปริมาณต่อถุง : 50 ลิตร


* สารกรองมีอายุการใช้งาน 1 ปี ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำก่อนกรองและการบำรุงรักษา


โปรโมชั่น ฟรีจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล!!

ค่าจัดส่งสินค้าภาคกลางและตะวันออก 1-30 ถุง ค่าจัดส่งถุงละ 105 บาท >31 ถุงขึ้นไป โปรดติดต่อเพื่อสอบถามค่าขนส่ง

ค่าจัดส่งสินค้าภาคเหนือ 1-80 ถุง ค่าจัดส่งถุงละ 130 บาท >81 ถุงขึ้นไป โปรดติดต่อเพื่อสอบถามค่าขนส่ง

ค่าจัดส่งสินค้าภาคใต้(ไม่รวม3จังหวัดชายแดน) 1-80 ถุง ค่าจัดส่งถุงละ 135 บาท >81 ถุงขึ้นไป โปรดติดต่อเพื้อสอบถามค่าขนส่ง

ค่าจัดส่งสินค้าแม่ฮ่องสอนและเกาะที่ใช้เรือ 1-50 ถุง ค่าจัดส่งถุงละ 250 บาท >51 ถุงขึ้นไป โปรดติดต่อเพื้อสอบถามค่าขนส่ง

Visitors: 6,927