เกลือเม็ดบริสุทธิ์ล้างเรซิ่น >99.8% (Pure Salt Tablet)

รหัสสินค้า : PST002

ราคา

200.00 ฿


220.00 ฿

 (-9%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 200.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

เกลือบริสุทธิ์แบบเม็ด NaCl >99.5% ขนาด 10กก. ขนาดเหมาะสำหรับใช้ในบ้านเรือนและ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ป้องกันการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการยกของหนัก เช่นกระดูก หลัง ข้อต่อ หัวเข่า เป็นต้น

สำหรับล้างเพื่อฟื้นฟูเรซิ่นโดยตรง มีความบริสุทธิ์สูง แคลเซียมและแมกนีเซียมที่ต่ำกว่า เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิ่นทั่วไป ยืดอายุการทำงานของเรซิ่นให้ยาวนานขึ้น


เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน ขาวสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพของเรซินสูงสุด ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดน้ำ ลดแรงงานและเวลา ไม่มีปัญหาน้ำทิ้งกากตะกอน ไม่สกปรกเลอะเทอะ


1. เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซินจะละลายได้เร็วกว่าเกลือไม่บริสุทธิ์, เกลือเม็ด, เกลือทั่วๆไป เพราะมีขนาดเม็ดร่วนละเอียดสม่ำเสมอ น้ำเกลือที่ได้จะใส ไม่มีตะกอนโคลนเลนและสารแขวนลอยต่างๆ


2. ระยะเวลาการ Back Wash ของเครื่องกำจัดความกระด้าง (Softener) ใช้เวลาน้อยลง 50% ทำให้ประหยัดน้ำและเวลา


3. ระยะเวลาการล้างเกลือ (Washing) ออกจากเครื่องกำจัดความกระด้าง (Softener) ใช้เวลาน้อยลง 45% ทำให้ประหยัดน้ำและเวลา


4. คุณภาพน้ำอ่อนที่ได้จะมีค่าความกระด้างต่ำสุด(Total Hardness) เพราะมีการแลกเปลี่ยนประจุระหว่าง Na+กับ Ca+, Mg2+ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปราศจากสารแขวนลอยและแร่ธาตุอื่นๆขัดขวาง


5. การ ใช้เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน จะได้ปริมาณน้ำอ่อนเพิ่มขึ้นกว่าการใช้เกลือไม่บริสุทธิ์ล้างเรซิน 15% ทำให้ประหยัดน้ำ ลดต้นทุนไป15%


หมายเหตุ​: ปริมาณการใช้เกลือบริสุทธิ์ล้างเรซิน ใช้เกลือบริสุทธิ์ 150-300 กรัม ต่อเรซิน 1 ลิตร เช่นถ้าถังกำจัดความกระด้างบรรจุเรซิน 500 ลิตร ก็ใช้เกลือบริสุทธิ์ 75-150 กก. โดยให้มีความเข้มข้นของน้ำเกลือบริสุทธิ์ 10 % ไหล ผ่านชั้นของเม็ดเรซิน มีราคาขายส่งหากสนใจ ติดต่อได้ที่เบอร์ 061-4615155 lineid: kbs.co.th website: www.kbstotalsolution.co.th


การบรรจุ ขนาดบรรจุ 10 กก. ต่อ 1 ถุง

ค่าจัดส่งสินค้าในเขตกทมและปริมณฑล 1-11 ถุง ค่าจัดส่งถุงละ 60 บาท >12 ถุงขึ้นไป โปรดติดต่อเพื่อสอบถามค่าขนส่ง

ค่าจัดส่งสินค้าภาคกลางและตะวันออก 1-30 ถุง ค่าจัดส่งถุงละ 70 บาท >31 ถุงขึ้นไป โปรดติดต่อเพื่อสอบถามค่าขนส่ง

ค่าจัดส่งสินค้าภาคเหนือและอีสาน 1-80 ถุง ค่าจัดส่งถุงละ 90 บาท >81 ถุงขึ้นไป โปรดติดต่อเพื่อสอบถามค่าขนส่ง

ค่าจัดส่งสินค้าภาคใต้(ไม่รวม3จังหวัดชายแดน) 1-80 ถุง ค่าจัดส่งถุงละ 95 บาท >81 ถุงขึ้นไป โปรดติดต่อเพื้อสอบถามค่าขนส่ง

ค่าจัดส่งสินค้าแม่ฮ่องสอนและเกาะที่ใช้เรือ 1-50 ถุง ค่าจัดส่งถุงละ 250 บาท >51 ถุงขึ้นไป โปรดติดต่อเพื้อสอบถามค่าขนส่ง

Visitors: 6,926