• เรซิ่นเกรดพรีเมี่ยม(>2.0eq/L)
  2,140.00 ฿
  2,300.00 ฿  (-7%)
 • กะลามะพร้าว > ID1000
  2,500.00 ฿
  3,200.00 ฿  (-22%)
 • เกลือเม็ดบริสุทธิ์ล้างเรซิ่น >99.8% (Pure Salt Tablet)
  420.00 ฿
  450.00 ฿  (-7%)
 • เกลือผงบริสุทธิ์ล้างเรซิ่น >99.8% ( Refined Salt - PDV)
  200.00 ฿
  320.00 ฿  (-38%)
 • AFM No.0
  1,680.00 ฿
  2,500.00 ฿  (-33%)
 • AFM No.1
  1,680.00 ฿
  2,500.00 ฿  (-33%)
 • AFM No.2
  1,680.00 ฿
  2,500.00 ฿  (-33%)
 • AFM No.3
  1,680.00 ฿
  2,500.00 ฿  (-33%)
 • เกลือเม็ดบริสุทธิ์ล้างเรซิ่น >99.8% (Pure Salt Tablet)
  200.00 ฿
  220.00 ฿  (-9%)
 • ถังขนาด 21"x62" (4")
  13,000.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-13%)
 • ถังขนาด 24"x72" (4")
  16,500.00 ฿
  19,000.00 ฿  (-13%)
Visitors: 7,912