นโยบายการคืนเงินและสินค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่สั่งสินค้า

2. สภาพสินค้าเสียหาย เช่น ถุงสินค้าฉีกขาด หรือ รั่ว

3. จำนวนสินค้าไม่รับไม่ครบ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่ LineID: kbs.co.th / Tel: 061-4615155

ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับคุณลูกค้าทันทีที่ได้รับการแจ้ง ลูกค้าจะได้รับสินค้าใหม่ภายใน5-7วันหลังจากบริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์

นโยบายการคืนเงินให้ลูกค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีที่ไม่พอใจสินค้า โดยจะต้องได้คำยืนยันจากทางบริษัทฯก่อนส่งคืนทุกครั้ง สภาพของสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ถุงไม่ฉีกขาดและยังสามารถขายได้ และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้หลังได้รับสินค้าหากสินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 7,912