วิธีการสั่งซื้อ

ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า

1. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็ปไซด์ของบริษัทฯ ทางอีเมล์ หรือ ช่องทางไลน์ 

2. ลูกค้าทำการโอนเงินหรือชำระเงินทางออนไลน์ ผ่าน Paypal Omise *เก็บเงินปลายทางจะเริ่มใช้หลังเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

3. หากลูกค้าลูกค้าชำระเงินด้วยการโอนเงิน ให้แนบหลักฐานการโอนเงิน โดยส่งผ่านทางเว็ปไซด์ของบริษัท "ยืนยันการชำระเงิน" ทางเมล์ หรือทางไลน์ ให้ลูกค้าระบุเลขที่สั่งซื้อสินค้า เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบและจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

4. หลังได้รับการโอนเงิน บริษัทจะทำการตรวจเช็คและจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ได้แจ้ง โดยทางลูกค้าจะได้รับเลขหมายเพื่อใช้ในการติดตามสถานะของสินค้าทางเบอร์โทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ที่ได้แจ้งทางบริษัทไว้ หรือ สามารถตรวจสอบจากเว็ปไซด์ของผู้ขนส่งได้โดยตรง

5. ระยะเวลาการขนส่ง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายใน1-2วัน พื้นที่ต่างจังหวัด 3-4วัน ขึ้นกับพื้นที่และระยะทางในการจัดส่ง

6. ลูกค้าตรวจสอบสภาพสินค้า จำนวนและชนิดสินค้าก่อนเซ็นรับสินค้าทุกครั้ง

7. ลูกค้าตรวจพบสภาพสินค้าเสียหาย สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ ให้ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าดังกล่าว แล้วแจ้งกลับที่บริษัท พร้อมรูปถ่ายและเลขที่ใบสั่งซื้อ 

8. ทางบริษัทผู้ขนส่งจะทำการโทรศัพท์เพื่อนัดหมายเวลาในการส่งสินค้า หากติดต่อไม่ได้เกิน3ครั้ง ทางบริษัทจะตีคืนสินค้ากลับที่สาขา หากทำการส่งใหม่อีกครั้งจะมีค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

9. ถังไฟเบอร์กล๊าสทางบริษัทรับประกันสินค้า1ปี นับจากวันที่เซ็นรับสินค้า ขอให้เก็บใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่เซ็นรับสินค้าไว้เป็นหลักฐาน หากสินค้าเสียหายเนื่องจากคุณภาพสินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้สินค้าที่ผิดประเภทหรือผิดวิธีของทางผู้ใช้งาน ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันที 

 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

Visitors: 7,912