เกี่ยวกับเรา

บริษัท เคบีเอส โทเทิล โซลูชั่น จำกัด 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

พฤศจิกายน 2562 ได้ดำเนินการ  จัดตั้งบริษัท

นโยบายบริษัท "คุณภาพมากก่อนเสมอ มองสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุด"

บริษัท เคบีเอส โทเทิล โซลูชั่น จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อให้บริการในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีที่สุด

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย ทางบริษัทฯ ยังมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมกับการเติบโตอย่างยั่งยืนกับบริษัทของลูกค้าของเราอีกด้วย 

Visitors: 7,912